1 object Result

Guohua Teacher, Zhang Daqian
Guohua Teacher, Zhang Daqian
charcoal on paper
Huang Xin
1983

Next 36